Bestellen

Bestellen

Bestellen kan via deze website, via e-mail of per telefoon. U kunt voorkeurdata voor uw bestelling aanduiden. Als u tijdig bestelt, is de kans groter dat we de expertise effectief kunnen inplannen op de datum van uw voorkeur.

Immo-Experts kan alle expertise in één keer voor u doen.

Bundelkorting € 75,00 bij bestelling EPC + keuring elektriciteit. Bestel nu

Aflevering rapporten

Immochecker levert het rapport, certificaat of attest dat u bestelde af samen met de factuur. Notarissen betalen achteraf. Particulieren betalen ter plaatse.

Betalen ter plaatse kan met bankkaart via de bancontact terminal van de expert of met cash. 

De gecontroleerde oppervlakte telt

Bij de bevestiging van de expertise, ontvangt u al een prijsindicatie op basis van de door u opgegeven te controleren oppervlakte. Vaak wordt een controle verkeerd ingeschat omdat men vergeet alle ruimtes mee te rekenen. De exacte te betalen som wordt u daarom kenbaar gemaakt na de uitvoering van de expertise en na controle van de geëxpertiseerde oppervlakte ter plaatse.

Immo-Experts neemt als basis voor de prijsberekening de totaal geëxpertiseerdeoppervlakte. De oppervlaktes in m² zijn de bruto bewoonbare oppervlaktes. Zolders en kelders met een staanhoogte worden voor 100% meegerekend. Kruipkelders zonder staanhoogte worden voor 50% meegerekend. Losstaande gebouwen en installaties kunnen apart aangerkend worden.

Annulatie

Expertises kunnen tot 48h voor uitvoering kosteloos geannuleerd worden. 

Annulaties van expertises op minder dan 24h voor uitvoering van de expertise zijn enkel kosteloos indien het gaat om overmacht daarin begrepen overlijden van partner of partijen, opname in ziekenhuis of verpleeginstelling, vrijheidsberoving, faillissement van partner of partijen of gewijzigde beschikbaarheid van het te expertiseren pand wegens verkoop van of beslag. 

In alle andere gevallen is de annulatie ongeldig. De partij of de partner die namens partijen de expertise aanvroeg is in dat geval verplicht om minimaal een forfaitaire onkostenvergoeding van 150 euro inclusief btw te betalen. Als deze niet toereikend zou zijn is de partij of de partner die namens partijen de expertise aanvroeg, verplicht maximaal de volledig door Immochecker Bvba aangeduide vergoeding voor de bestelde expertise te betalen.